085-1081-666 |

FORKLIFT TYRE

FORKLIFT TYRE

Forklift Tyre
สำคัญต่อความปลอดภัย
และค่าใช้จ่าย
 
 
การดูแลให้อายุการใช้งานยาวขึ้น,ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

  • 1. ควรตรวจสอบยางและดอกยางสำหรับสิ่งที่ผิดปกติทุกวันก่อนใช้งานรถ; ตรวจสอบว่าขอบไม่มีความเสียหายหรือ การสึกหรอหรือการชำรุดเสียหายหรือไม่
  • สิ่งสำคัญสำหรับยางลม คือเติมแรงดันลมที่เหมาะสมสำหรับนำ้หนักที่บรรทุก สำหรับยางตันจะมีแถบระบุการสึกหรอซึ่งควรตรวจเช็คทุกครั้งก่อนใช้งานและควรเปลี่ยนเมื่อยางสึกหรอถึงขีด

  • 2. การบันทึกรายงานความเสียหายเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำทุกครั้งเมื่อตวรจพบความเสียหาย และ บันทึกการแก้ไขในคู่มือประจำรถ

 

  • 3. ให้การฝึกอบรมผู้ขับขี่ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่เหมาะสมและตวรจสอบทุกวันก่อนใช้งานเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร


 

CONTACT FORM

Please contact us for more information.

CONTACT

FiveBond Co.,Ltd.72 Ramintra Rd., Minburi Bangkok 10510 Thailand

Tel : (66) 0-20825266 Hot Line : 085-108-1666

Fax : (66) 0-20855264

Email : sales@fivebond.com

Facebook : Fivebond Co.,Ltd.

Line : @5bond